Język Polski 3. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

Język Polski 3. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe – Dla kogo?

Maturalne karty pracy Język Polski 3. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe z www.taniaksiazka.pl dedykowane są uczniom szkół ponadpodstawowych – zwłaszcza tym, którzy w 2022 roku planują przystąpić do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Publikacja dostosowana jest do wymagań nowej podstawy programowej i zawiera syntetyzujące materiały powtórzeniowe, dotyczące danych epok literackich oraz lektur, a także utrwalające tę wiedzę zestawy zadań, karty pracy. Trzecioklasiści, zarówno w liceum, jak i technikum, odnajdą w tym zbiorze również przygotowane przez autorów zestawy ćwiczeniowych arkuszy egzaminacyjnych, pozwalających oswoić się uczniom z wymaganiami i specyfiką pytań maturalnych.

W jaki sposób zorganizowano treść i dlaczego jest to świetna merytorycznie publikacja?

Ogromnym atutem tych kart pracy jest to, że bazują na treściach podręcznikowych tego wydawnictwa, przeznaczonych dla klas trzecich. Dzięki temu autorki (Magdalena Steblecka-Jankowska, Renata Janicka-Szyszko, Urszula Jagiełło) połączyły zdobywanie wiedzy historyczno-literackiej oraz tworzenia tekstów na bazie epoki Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego oraz literatury wojennej z utrwalaniem i doskonaleniem kompetencji czytania ze zrozumieniem, syntetyzowania i streszczania tekstu, różnicowania opinii i faktów w tekstach publicystycznych, a także stawiania tez/hipotez, a następnie potwierdzania ich lub obalania, przy użyciu adekwatnej, trafnej, szerokiej i pogłębionej argumentacji. Takie połączenie zdobywania wiedzy przez teorię i zastosowanie w praktyce zapewnia, że to, czego się uczymy, zostanie z nami na dłużej, albo że stworzymy dzięki temu w naszych umysłach rozległe połączenia, mapy myśli i skojarzeń, które okażą się bezcenne, kiedy zasiądzie się w stresie do właściwego arkusza maturalnego CKE.

Karty pracy zostały przejrzyście i komfortowo podzielone na moduły i poprzedzone wskazówkami oraz najważniejszymi informacjami i radami. Atutem publikacji jest też przystępny język oraz graficzne wyróżnienia szczególnie istotnych fragmentów tekstów czy poleceń. Po treningu w towarzystwie kart pracy Operon, egzamin maturalny z języka polskiego okaże się prosty i niewyzwalający nadmiernych pokładów stresu.

 

Język polski – karty pracy

Wydawnictwo Operon prezentuje pozycje: Język Polski 3. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe autorstwa Magdaleny Stebleckiej – Jankowskiej, Renaty Janickiej – Szyszko, Urszuli Jagiełło.

Treści zawarte w książce zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania języka polskiego w zakresie podstawowym na etapie szkoły ponadpodstawowej. Zostały one przekazane w sposób przystępny dla młodzieży. Zagadnienia zredagowano prostym i zrozumiałym dla młodych ludzi językiem.

Czemu warto skorzystać z książki?


Język polski jest przedmiotem, którego zdawanie na egzaminie dojrzałości jest obowiązkowe w zakresie podstawowym. Warto zainwestować w pomoc dydaktyczną, która pomoże jak najlepiej się do niego przygotować. Maturalne karty pracy są koniecznym uzupełnieniem pracy własnej z podręcznikiem, nawiązują do treści w nim zawartych, w pełni korespondując z nimi. Zestaw ćwiczeń stanowi dodatek do książki przedmiotowej, uczeń znajdzie w nim propozycje praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej. Zawiera zróżnicowane zadania typu maturalnego, dzięki temu uczniowie maja możliwość samodzielnej weryfikacji  aktualnego poziomu opanowania wymaganego do egzaminu materiału w celu uzupełnienia zawczasu ewentualnych braków. Uczy to młodego człowieka mądrego gospodarowania czasem poświęconym na naukę, pozwala rozplanować partie wiadomości w czasie tak by było łatwiej je przyswoić. Uczeń unika pracy pod presją czasu pozostałego do ważnego egzaminu. Ta książka na pewno mu w tym pomoże. Pracując z publikacją młodzież wyćwiczy niezbędne umiejętności egzaminacyjne takie jak: czytanie ze zrozumieniem, analiza tekstu i selekcja wyszukanych informacji.

Głównym celem zestawu ćwiczeń jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do zdania egzaminu maturalnego z języka polskiego w zakresie podstawowym. Atrakcyjna szata  graficzna czyni naukę przedmiotu przyjemniejszą i bardziej efektowną. Atrakcyjny design okładki zachęca ucznia do otworzenia publikacji. 

 

 

Łatwy sposób na przygotowanie się do matury

Matura to spore wyzwanie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Oprócz matematyki i języka obcego, maturzyści na egzaminie muszą mierzyć się z językiem polskim. W celu gruntownym przygotowaniu pomocne będą rozwiązania w postaci kart pracy. Taką ofertę proponuje m.in. wydawnictwo odpowiedzialne za książki “Język Polski 3. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/jezyk-polski-3-maturalne-karty-pracy-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-magdalena-steblecka-jankowska-p-1542273.html).

Sprawdzian wiedzy przed maturą. “Język Polski 3. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe”

Egzamin dojrzałości potrafi być stresujący, szczególnie wtedy, gdy nie czujemy się zbyt mocni w danym temacie. Oblanie matury to myśl spędzająca sen z powiek maturzystów. Rozwiązanie jest w gruncie rzeczy prostsze, niż mogłoby się wydawać. Kluczem jest odpowiednie przygotowanie.

Jak  przygotować się do matury?

Najprostszym oraz najszybszym sposobem na kompleksowe przygotowanie się do matury jest wybranie odpowiedniego zestawu ćwiczeń umożliwiającego nam sprawdzenie naszego poziomu przygotowań.

Proces przysposabiania do matury z języka polskiego znacznie ułatwiają publikacje, takie jak “Język Polski 3. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe“. Jest to kompleksowy zestaw ćwiczeń umożliwiających zarówno monitorowanie postępów w nauce, ale również ćwiczenie takich elementów jak czytanie ze zrozumieniem, analiza utworów literackich oraz rozpoznawanie poszczególnych ich epok.

Matura z języka polskiego. Ćwiczenia przed egzaminem

W przypadku zestawu ćwiczeń “Język Polski 3. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” zadbano przede wszystkim o to, aby uczniowie klas maturalnych mogli oswoić się z samą formą egzaminu, z którym przyjdzie im się mierzyć. To doskonała możliwość na to, aby oswoić się z kartami zadań i sposobem odpowiadania na pytania podczas matury. Jest to również wyjątkowa możliwość do zapoznania z tekstami, jakie pojawią się podczas testu.

Matura z polskiego na 100%

Język Polski 3. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” to idealne rozwiązanie dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminu dojrzałości. W tym przypadku przyszli maturzyści udoskonalą szereg umiejętności, które pozwolą im zmaksymalizować końcowy wynik na egzaminie.