Język Polski 3. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

Język Polski 3. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe – Dla kogo?

Maturalne karty pracy Język Polski 3. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe z www.taniaksiazka.pl dedykowane są uczniom szkół ponadpodstawowych – zwłaszcza tym, którzy w 2022 roku planują przystąpić do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Publikacja dostosowana jest do wymagań nowej podstawy programowej i zawiera syntetyzujące materiały powtórzeniowe, dotyczące danych epok literackich oraz lektur, a także utrwalające tę wiedzę zestawy zadań, karty pracy. Trzecioklasiści, zarówno w liceum, jak i technikum, odnajdą w tym zbiorze również przygotowane przez autorów zestawy ćwiczeniowych arkuszy egzaminacyjnych, pozwalających oswoić się uczniom z wymaganiami i specyfiką pytań maturalnych.

W jaki sposób zorganizowano treść i dlaczego jest to świetna merytorycznie publikacja?

Ogromnym atutem tych kart pracy jest to, że bazują na treściach podręcznikowych tego wydawnictwa, przeznaczonych dla klas trzecich. Dzięki temu autorki (Magdalena Steblecka-Jankowska, Renata Janicka-Szyszko, Urszula Jagiełło) połączyły zdobywanie wiedzy historyczno-literackiej oraz tworzenia tekstów na bazie epoki Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego oraz literatury wojennej z utrwalaniem i doskonaleniem kompetencji czytania ze zrozumieniem, syntetyzowania i streszczania tekstu, różnicowania opinii i faktów w tekstach publicystycznych, a także stawiania tez/hipotez, a następnie potwierdzania ich lub obalania, przy użyciu adekwatnej, trafnej, szerokiej i pogłębionej argumentacji. Takie połączenie zdobywania wiedzy przez teorię i zastosowanie w praktyce zapewnia, że to, czego się uczymy, zostanie z nami na dłużej, albo że stworzymy dzięki temu w naszych umysłach rozległe połączenia, mapy myśli i skojarzeń, które okażą się bezcenne, kiedy zasiądzie się w stresie do właściwego arkusza maturalnego CKE.

Karty pracy zostały przejrzyście i komfortowo podzielone na moduły i poprzedzone wskazówkami oraz najważniejszymi informacjami i radami. Atutem publikacji jest też przystępny język oraz graficzne wyróżnienia szczególnie istotnych fragmentów tekstów czy poleceń. Po treningu w towarzystwie kart pracy Operon, egzamin maturalny z języka polskiego okaże się prosty i niewyzwalający nadmiernych pokładów stresu.