Język polski – karty pracy

Wydawnictwo Operon prezentuje pozycje: Język Polski 3. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe autorstwa Magdaleny Stebleckiej – Jankowskiej, Renaty Janickiej – Szyszko, Urszuli Jagiełło.

Treści zawarte w książce zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania języka polskiego w zakresie podstawowym na etapie szkoły ponadpodstawowej. Zostały one przekazane w sposób przystępny dla młodzieży. Zagadnienia zredagowano prostym i zrozumiałym dla młodych ludzi językiem.

Czemu warto skorzystać z książki?


Język polski jest przedmiotem, którego zdawanie na egzaminie dojrzałości jest obowiązkowe w zakresie podstawowym. Warto zainwestować w pomoc dydaktyczną, która pomoże jak najlepiej się do niego przygotować. Maturalne karty pracy są koniecznym uzupełnieniem pracy własnej z podręcznikiem, nawiązują do treści w nim zawartych, w pełni korespondując z nimi. Zestaw ćwiczeń stanowi dodatek do książki przedmiotowej, uczeń znajdzie w nim propozycje praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej. Zawiera zróżnicowane zadania typu maturalnego, dzięki temu uczniowie maja możliwość samodzielnej weryfikacji  aktualnego poziomu opanowania wymaganego do egzaminu materiału w celu uzupełnienia zawczasu ewentualnych braków. Uczy to młodego człowieka mądrego gospodarowania czasem poświęconym na naukę, pozwala rozplanować partie wiadomości w czasie tak by było łatwiej je przyswoić. Uczeń unika pracy pod presją czasu pozostałego do ważnego egzaminu. Ta książka na pewno mu w tym pomoże. Pracując z publikacją młodzież wyćwiczy niezbędne umiejętności egzaminacyjne takie jak: czytanie ze zrozumieniem, analiza tekstu i selekcja wyszukanych informacji.

Głównym celem zestawu ćwiczeń jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do zdania egzaminu maturalnego z języka polskiego w zakresie podstawowym. Atrakcyjna szata  graficzna czyni naukę przedmiotu przyjemniejszą i bardziej efektowną. Atrakcyjny design okładki zachęca ucznia do otworzenia publikacji.